• Invoering

1. Mijninkomen

De opbrengst van de mijnbouw kan worden doorverwezen naar de pool voor mijnenmijnen https://www.antpool.com/support.htm?m=calculator


2. Inkomstenafrekening

De geschatte opbrengst wordt berekend door de feitelijke werking van het digitale valutanetwerk en zal alleen ter referentie dynamisch worden gewijzigd. De werkelijke contractopbrengst is het digitale valuta-inkomen na mijnbouwinkomen minus onderhoudskosten; contractopbrengsten worden per minuut vastgelegd, dagelijks in Peking worden 14: 00 punten verrekend met de contractinkomsten van gisteren, uitgegeven in dagen (24 uur).


3. Beëindiging van het contract

Automatische beëindiging na contract verloopt


4. Waarschuwingen

De prijs van digitale valuta fluctueert vaak sterk en de moeilijkheidsgraad van mijnbouw in elke valuta wordt regelmatig aangepast. Een daling van de prijs van de valuta of een toename in moeilijkheidsgraad zal resulteren in een lager rendement op elk mijncontract. Of het nu gaat om digitale valuta of juridische valuta, dit mijncontract garandeert niet dat gebruikers terug kunnen keren naar het boek. Gebruikers moeten hun risicotolerantie zorgvuldig beoordelen en investeren in digitale valutamining binnen aanvaardbare risicogrenzen.